Pontos Vinsjer

pontos vinsjer
Vi har agenturet for Pontos vinsjer i Norge
Pontos vinsjer kommer i følgende modeller
40 Grinder
46 Grinder
52 Grinder
40 Trimmer
46 Trimmer
52 Trimmer
Pontos Compact Winch

Pontos Grinder

Grinder:
4 girs vinsjer. Giringen i starten av vinsjingen gjør at vinsjingen går mye raskere enn en vanlig vinsj. Når vinsjen får høy nok belastning girer den ned til to vanlige gir, tilsvarende andre vinsjer i samme størrelse

Pontos Trimmer

Trimmer:
4 girs vinsjer som starter som en vanlig vinsj i tilsvarende størrelse. Når belastningen blir høy nok girer vinsjen ned til to lettere gir og gir deg ekstra styrke

Pontos Compact 2 speed

Pontos Compact er en selvhalende to-girs vinsj med styrken til en vanlig 40 vinsj.
De tre viktigste fordelene med Pontos Compact vinsj er:
1: Syrke - Styrken til en 40 vinsj
2: Størrelse - Størrelsen til en 28 vinsj
3: Allsidig - Tåler belastning fra 3 sider, ikke bare fra en side som en normal vinsj

Pontos trimmer egner seg godt på båter der fotavtrykket til vinsjen ikke kan være for stort. For eksempel på siden i kockpit eller hyttetaket.

Teknisk informasjon

Her finner du teknisk informasjon om Pontos vinsjer i forskjellige størrelser

Montering

Pontos vinsjer har samme skruehull som Harken Radial i tilsvarende størrelse. Det er derfor enkelt å skifte fra Harken Radial vinsjer til Pontos 4 girs vinsjer.
Under ligger mal for montering av vinsjene