Nedrigging av mast

For å sikre trygg nedrigging av mast har vi laget en enkel prodesyre. Vår prosedyre tar utgangspunkt i vår fastmonterte kran, men kan også overføres til andre kraner.

Fortøy båten godt

Båten bør fortøyes godt, bruk gjerne spring i begge ender. Dersom båten beveger seg under nedrigging vil det være som om masten beveger seg. Vi løfter alltid på forsiden av masten siden masten logger bakover. Fortøy derfor bak kranen.

Kontroller løfteutstyret.

Du bør bruke godkjent løftestropp på selve løftet. For å hindre at stroppen sklir bruker du et strekkfast tau, gjerne dyneema.

Klargjør masten.

Før masten løftes må den være klar. Sørg for at alle tau er festet til masten, tauet til rullesystemet er er lett å glemme. Kablene må være koblet fra. Selvfølgelig skal seil være av før nedrigging.

For å unngå skader på windex og vindinstrument pleier vi å ta av disse før masten rigges ned.

Fest løftestroppen

Løftestroppen skal festes over mastens tyngdepunkt med god margin. Her er det også viktig å huske på at vekten av wire og rullesystem gjelder fra der de er festet, altså hele vekten av rullesystemet er i toppen av masten.

Når løftet er høyt nok henger masten stabilt av seg selv og gjør at nedriggingen kan foregå rolig og kontrollert.

I bunn festes sikringstauet rundt masten, ved et solid feste. For eksempel gooseneck, kickfeste eller vinsjer.

Løsne stag og vant.

Siden masten nå er sikret i kranen kan man løsne stag og vant.

Rekkefølgen for når man løsner de ulike vantene varierer noe fra rigg til rigg. Følgende rekkefølge er som som regel god:

  • Akterstag
  • Undervant
  • Overvant
  • Forstag
  • Eventuelle checkstag, kutterstag og mellomvant kan tas av tidligere i prosessen.

Når man løsner vant bør det først løsnes litt på alle vantene. Dersom et enkelt vant løsnes tidlig vil masten bli stående skjev og det kan gi en permanent bøy i masteprofilet. Det kan være en fordel å merke strekkfiskene med tape slik at du kan skru de tilbake når masten skal rigges opp igjen.

Selve løftet.

En person bør til enhver tid sikre bunn av masten. Den som sikrier bunn av masten bør også følge med i dekkshøyde. Når man løfter kan for eksempel strekkfisker sette seg fast i rekkewire, det vil være ubehagelig.

Den som styrer løftet bør følge med oppover og se til at masten ikke krasjer i kranen.

Rullesystemet er ofte utsatt under løft, det er en stor fordel om en person tar seg av rullesystemet.

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping
0