Akterstagstrammer – En effektiv måte å trimme riggen.

Med unntak av noen få riggtyper er akterstaget den mest effektive måten å trimme hele riggen. Justering av akterstaget har god effekt både for forseil og storseil. Regattaseilere bruker akterstagstrammeren aktivt, men også turseilere kan ha stor glede av akterstaget.

Hva gjør akterstagstrammeren.

Når akterstaget strammes vil masten bøye seg bakover og forstaget vil strammes opp. Det vil gi mindre bus i både storseil og forseil, og dermed redusere kreftene i seilene. I praksis er effekten at vinden vil gi båten bedre fart istedenfor krengning.

Når skal akterstagstrammeren brukes.

Akterstaget skal i hovedsak brukes på kryss, eller skarp slør. På lens bør akterstaget slakkes tilbake til en normal posisjon. Stramt akterstag på lens i mye vind, kan i verste fall føre til rigghavari.

Hvor mye skal man stramme akterstaget.

Jo mere det blåser, jo strammere skal akterstaget være. Mange hevder man ikke kan stramme akterstaget for mye, men det kan man. Det er ikke et enkelt fasitsvar på hvor mye som er maks stramming, dette må vurderes helhetlig med tanke på båten, riggens trim, utveksling på akterstagstrammeren og seilene.

Oppgrader akterstagstrammeren.

Moderne båter er generelt levert med for dårlig mulighet for stramming av akterstaget, noen båter er til og med levert uten akterstag. Skal du gjøre en oppgradering av rigg eller seil bør akterstagstrammer stå høyt på lista.

Doble akterstag med strekkfisker.

Båt levert med to akterstag med strekkfisk.

Mange båter er levert med to akterstag fra toppen som hver ender i en strekkfisk. Det er en mulighet å sette blokker mellom akterstaget som trekker akterstaget sammen, men det vil ikke gi god stramming eller være bra for staget. Denne løsningen er dårlig, men bedre enn ikke noe.

Doble akterstag bør skiftes til enkelt akterstag med blokk for hanefot. På hanefoten kan man montere hydraulisk strammer, mekanisk strammer eller taustramming.

Taustramming med for liten utveksling.

Båter som levert med taustramming har ofte for lite stramming. For å kunne stramme akterstaget nok bør utvekslingen være 32:1 eller 48:1, avhengig av båtstørrelse.

16:1 og 24:1 er ofte levert med nye båter. Det er som regel for lite hvis man ønsker effekt av å stramme akterstaget.

Utvekslingen kan enkelt oppgraderes med en kaskade eller to, mange ganger uten å tilpasse de andre kaskadene.

Med en blokk og litt tau er utvekslingen doblet.

Taustramming generelt er en god løsning for rask håndtering av akterstaget, det går fort både å stramme og slakke akterstaget.

Mekanisk og hydraulisk strammer

Harken hydraulsik akterstagstrammer.

Mekaniske eller hydrauliske strammere er en god løsning. Hydrauliske strammere er gjerne raskere å håndtere, spesielt når det skal slakkes. Mekaniske strammere er driftssikre og krever minimalt med vedlikehold. Både mekaniske eller hydrauliske strammere brukes gjerne sammen med wire eller rod, det er en enkel løsning godt egnet for turseilere.

Akterstag i dyneema

Ved å bytte akterstag fra wire til dyneema, sparer man mye vekt høyt oppe. Dette er derfor en god løsning, spesielt for regattaseilere. Akterstag i dyneema bør ikke brukes på masthead-rigger.

Dersom man har en mekanisk eller hydraulisk strammer, er som regel ikke dyneema strekkfast nok, men det finnes alternativer som kan egne seg.

Skal man montere akterstagspile bør man ha akterstag i dyneema eller annen strekkfast fiber.

Bruk dyneema i god kvalitet, det er stor forskjell på dyneema.

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping
0