Kutterstag – Indre forstag.

Kutterstag gir bedre stabilitet i riggen og gir båten bedre seilføring i mye vind. Skal man montere kutterstag er det veldig mange forskjellige løsninger, med moderne materialer og produkter blir mulighetene enda flere.  

Hvorfor montere kutterstag.

Alle rigger pumper når båten går i sjø. Bevegelsen i riggen er det som sliter mest på den stående riggen og masteprofilet, vi ønsker derfor minst mulig pumping.

En annen fordel er at det gir mulighet til å montere et seil som er egnet for mye vind. Å feste seilet lavere i riggen og nærmere masten gir båten god balanse.

Kutterstagets plassering.

Når man monterer kutterstag må man sørge for å ha støtte sideveis fra overvant eller mellomvant. Vanlig plassering blir derfor som regel i nærheten av forstaget eller salingene.

For å unngå pumping i riggen er det beste stedet å montere kutterstaget i nærheten av salingene, da gir man god stabilitet langskips. Ved montering nærme forstaget vil man ha liten effekt mot pumping, men man får fortsatt mulighet til å montere et seil for mye vind.

Checkstag.

Monterer man kutterstaget i nærheten av forstaget er det ikke nødvendig med checkstag. Men om man skal montere det ved salingen er checkstag nødvendig.

Mange kvier seg for å montere checkstag siden det ofte kommer i veien for storseilet. En god løsning er å sørge for at storseilet går under checkstaget når det er revet.

Kutterstag montert med checkstag over toppen av revet storseil.

Dyneema checkstag er en god løsning som er snill mot seil og rigg.

Wire.

For mange er det en god løsning å ha et vanlig rullesystem montert innenfor forstaget. Da er seilet alltid klart til bruk. Ulempen er at staget er i veien når man skal slå, eller jibbe med spinnakerbom. For langturseilere er det ikke så ofte man slår, og det er derfor mindre viktig.

Wire forstag og seil med stagkroker er en vanlig løsning. Da ønsker man gjerne en hurtigstrammer i bunn, og mulighet for å lagre staget langs masten. Det er nødvendig med feste for stag og seil på dekk, som kompliserer monteringen i båten.

Å bruke dyneema istedenfor wire er mulig, men dyneema vil strekke seg mer enn et wirestag. Det bør også brukes soft hanks i seilet istedenfor tradisjonelle stagkroker.

Rullesystem

Et rullesystem med eget stag som kan enkelt kan stues bort.

De siste årene har det skjedd stor utvikling på rullesystem for codeseil og gennaker. Disse rullesystemene er også godt egnet for stagseil. Det er mange fordeler med disse rullene.

  • Seilet kan heises opp og er klart til bruk.
  • Seilet kan stues bort når det er rullet inn, så det tar lite plass.
  • Krever kun et feste i dekk, seilfestet er på rullesystemet.
  • Den torsjonsstive linen seilet rulles rundt fungerer også som stag.
  • Rullesystemet kan brukes på flere seil, for eksempel gennaker elle code 0. (hvert seil trenger egen trosjonstiv line)

Skal du ha seil på rull bør du ha 2:1 fall. Monteringen i masten blir da den samme som for et vanlig kutterstag, fallboks for fallet og kutterstagsfeste for enden av fallet.

2:1 fall. Sjakkel fra Wichard.

Rullesystemet bør ha låsmekanisme så det ikke ruller ut ufrivillig eller ha tradisjonell trommel med en line istedenfor endeløs line.

Rullesystem for stagseil, med stramming i bunn.

Halyard lock

Halyard lock (fallås) er den absolutt beste løsningen dersom du skal ha kuttestag på rull. Man får et stag som låses helt i toppen, og strammingen gjøres på dekk istedenfor i masten. Kompresjonen i masten blir da halvert.

Halyard lock er mulig å ha med integrert toppsvivel som gir færre komponenter.

© Facnor

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping
0