Riggsjekk

Man kan fint gjøre en riggsjekk selv. Gjør man det ofte blir man godt kjent med egen rigg og det blir lettere å oppdage eventuelle feil og mangler. En gang i blant er det også greit å få en fagperson til å se på riggen, et trent øye kan oppdage ting andre ikke ser. Her er en forenklet oversikt over hva vi ser etter på riggsjekk.

Stående rigg:

Har du røket kordel bør minst vantet byttes. Skal alltid byttes i par, i dette tilfellet skal begge undervant byttes.

Alle wire sjekkes for løs kordeler og ujevnheter. De mest utsatte stagene er undervant, mellomvant / diagonaler og det mest vanlige stedet for en wire og ryke er i overgangen til terminalen.

Sjekk at strekkfisker er sikret fra å kunne skru seg ut.

Rust er som regel kun et estetisk og ikke en indikasjon på at wire er svekket.

Forventet levetid på stående rigg er 10-15 år, men varierer kan ha store variasjoner. Her kan du lese mer om levetid på stående rigg.

Mast:

Hele profilet bør ses over.  I selve masteprofilet ser vi etter bulker, sprekker og korrosjon (oksidasjon). Levetid på masteprofilet er generelt lengre enn stående rigg.

Riper i masten anses som regel å være skjønnhetsfeil. Dersom elokseringen i mastprofilet skades, vil det raskt oksidere et belegg i ripen, dette fungerer som beskyttelse for masten.

Salinger:

Salingene skal på de fleste båter peke ca. 5 grader oppover. Det skal helst ikke være slark mellom salinger og mast, men det er akseptabelt med litt slark.

Det er viktig å sjekke godt der salingene er festet til masten og der boltene er festet i salingshornet.

Vantinnfestninger:

Innfestninger kan ha sprekker inne i masten uten at det syntes fra utsiden.

Der vantene og stag er festet til masten må det sjekkes nøye. Bakplater for t-terminaler er kjent som en del som ryker.

Det er også lurt å ta en visuell inspeksjon der vantene er festet i dekk.

Rullesystem:

De fleste feil på rullesystemer er i toppen. Er systemet tregt ser vi ofte at det kommer av at fallet tvinner seg rundt forstaget i toppen. Les mer om halyard wrap: https://southerncross.no/2019/09/10/halyard-wrap-2/

Tegn på halyard wrap er skader på profil eller top cap i toppen, skade på forstagswire eller skade på fallet.

Det er lurt å sikte profilene i rullesystemet, hvis de er bøyd vil systemet rulle tregere og profilene vil gi slitasje på forstaget.

Gooseneck og kickbrakett:

Gooseneck er det som fester bom til masten. Dette er et område som har høy slitasje.

Gooseneck er der bommen er festet til masten. Dette er et sted som normalt har høy slitasje. Det er lurt å skifte skiver mellom toggel og brakett jevnlig. Ved mer slitasje enn normalt er det ofte nødvendig å skifte toggel, og i noen tilfeller hele braketten med toggel.

Bom:

Sjekk at bomprofilet er rett og ikke har skader. Et vanlig sted å skade bommen er der bommen treffer vantet ved jibb.

Bøyler for feste av skjøteblokker tar ofte høy last og kan være nødvendig å skifte ut. Det er også lurt å inspisere kickbraketten under bommen. Triner i bommen slites normalt mere enn trinser i masten.

Dekksutstyr:

Sjekk alle trinser og blokker, smør de gjerne opp samtidig.

Vinsjer kan som regel enkelt åpnes. Vinsjservice bør gjøres jevnlig.

Rekkewire:

Mange synder på rekkewire. Det er normalt at vi under riggsjekk finner rekkewire som ikke er sikret med låsesplinter. Det skal ikke være kordelbrudd i rekkewire. Har du plastbelagt rekkewire bør den tas av for å kunne inspisere wiren.

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping
0