Sjekk av rullesystemet.

Mange opplever treghet med rullesystemet, mange ganger er det enkle lønsinger som skal til for å utbedre dette. Det er også viktig for sikkerheten om bord at rullesystemet fungerer som det skal, da forstaget på innsiden av rulla er alene om å holde masten oppe.

Sjekk trommel og svivelen under last.

Å kjenne på trommel og svivel uten belastning betyr ikke at disse fungerer godt under belastning. Det er derfor viktig å sjekke blant annet svivelen under belastning.

Sett et tau mellom sjakkel på trommel og nedre sjakkel på svivelen. Stram deretter opp fallet med tilsvarende kraft som normal fallspenning. Kjenn på svivel og trommel.

Passe mengde tau på trommelen.

For mye tau på trommelen kan gjøre at tauet låser seg fast i seg selv, for lite tau på trommelen gjør at seilet ikke kan rulles helt inn.

Når seilet er rullet helt inn bør det være 3-5 runder med tau igjen på trommelen.

Sjekk profiler

De aller fleste rullesystemer består av aluminiumprofiler som ruller utenpå en wire. Dersom profilene er bøyd, vil dette skape stor friksjon ved innrulling. Bøyde profiler vil også skade forstagswire.

Hør etter når du ruller inn seilet.

Hvis det kommer skrapelyder fra metall, er dette et dårlig tegn.

Rulleline og vinkel.

Rullelinas vinkel inn på trommelen er av stor betydning. Rullelina bør være så nære 90 grader på trommelen som mulig, i tillegg til at den første blokke / ledeøyet bør være så langt unna som mulig. Dersom den første ledeblokka står for høyt vil tauet same seg på toppen av trommelen.

Sjekk vinkel mellom fall og forstag.

Vinkel mellom fall og forstag bør være minst 15 og maks 25 grader. Dette er for å hindre at fallet blir med rundt forstaget og potensielt skader forstagswiren. Vinkelen mellom fall og forstag kan endres ved hjelp av fallføring eller stropp i seilet for å heve svivel.

Her kan du lese mer om vinkel mellom fall og forstag:

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping
0