Forklaringer til riggsjekk.


Her er noen forklaringer til riggsjekk utført på din båt. Alle båter er forskjellige og det kan derfor være variasjoner som gjør at forklaringene blir feil. Det beste er en gjennomgang av din riggsjekk sammen med en rigger fra Southern Cross Spars

Stående rigg.


Generell tilstand

Forventet levetid på stående rigg er 10-15 år fra den er ny. Her er det variasjoner ut ifra hvordan riggen er satt opp, dimensjonert, trimmet og brukt. Forventet levetid kan derfor være både lengre eller kortere enn 10-15 år.

Overflaterust er vanlig på stående rigg og påvirker ikke levetiden. Overflaterust kan poleres bort om ønskelig

Riggtrim

En godt trimmet rigg er viktig for båtens seilegenskaper. En slakk rigg vil slites fort, men en for stram rigg kan gi skader på masten.

Strekkfisker

Syrefaste strekkfisker har lett for å skjære seg, bruk av syrefaste strekkfisker kan være til hinder for å stramme riggen tilstrekkelig.

Acmo strekkfisker er i bronse men er kjent for å sette seg fast over tid. Disse anbefales å bytte, eller smøres ofte.

Akterstrammer

Vi gjør en vurdering av akterstagstrammeren.

Her kan du lese mer om akterstrammer.

Mast

Generell tilstand

Vi vurderer masteprofilets tilstand. Korrosjon, bulker, sprekker og deformasjoner.

Salinger

Salingene skal som hovedregel vinkles 5 grader opp.

Salingene skal ikke ha slark, men noe slark er vanlig fra masteprodusent, og noe slark kommer fra normal slitasje. Det er ofte ikke mulig å utbedre slark uten å skifte salingshorn.

Riggtermineringer

Vi vurderer vantenes feste i masten.

Gooseneck / kickbrakett

Gooseneck er bommens feste til masten. Gooseneck toggle er leddet som sitter mellom mast og bom. Kickbrakett er kickens feste til masten.

Mastefot

Vi sjekker mastefoten, på gjennomgående master inngår dekksring og tie rod.

Bom

Vi sjekker bommens tilstand og kickens funksjonalitet.

Rullesystem

Hvis båten er levert med seil tester vi rullesystemet. Forstaget er ikke synlig på båter med rullesystem, det gjøres da en helhetlig vurdering basert på det man ser. Fallvinkelen vurderes, her kan du lese hvorfor.

Løpende rigg

Vi gjør en vurdering av tauverket som hører til rigg og seil. De viktigste tauene er på en seilbåt er storseil og genoafall.

Dekksutstyr

Vi sjekker dekksutstyret på båten.

Kontakt oss

Innlogging

Mistet passordet ditt?

Shopping cart
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping
0