Riggservice

Riggservice

1448362849826.MaxSize.w-1200.h-1200.lm-1448362863608.Save

Southern cross spars tilbyr et komplett og langsiktig vedlikeholdsprogram for riggservice. Akkurat som med en bil, øker verdifallet ved mangelfullt eller fravær av regelmessig service og ettersyn. Med vårt serviceprogram sikres du også bedre ytelser, mer seilglede, og fremfor alt - økt sikkerhet ombord.

Har du ny båt, kan du la oss kontrollere og trimme riggen for deg for å hindre feilbelastninger og i stedet gi deg gode seilopplevelser under ulike forhold.

Har du kjøpt brukt båt, gir vi deg en skriftlig tilstandsrapport, og definerer hvor i vårt serviceprogram akkurat din rigg passer inn.

Vår service gjennomføres i henhold til planen som er nevnt nedenfor. Alt arbeid etterfølges av skriftlige rapporter som burde bidra til økt annenhåndsverdi når de legges frem i forbindelse med et eventuelt salg.

Ta kontakt for et riggservice program til din båt.

Første service

Innledende inspeksjon og grunntrimming. Utføres når båten er ny, helst innen seks måneder:

 • Gjennomgang av riggen og alle tilhørende komponenter med stående mast
 • Utføre egnet grunntrim av riggen som et ledd i optimalisering av seilegenskaper
 • Skriftlig rapport i eget servicehefte
1448363278984.MaxSize.w-1200.h-1200.lm-1448363283000.Save
1448367647259.MaxSize.w-1200.h-1200.lm-1448367652813.Save

Årlig service

Utføres hver 12. Måned etter levering.

 • Full sjekk av stående rigg med skriftlig statusrapport og forslag til eventuelle utbedringer
 • Eventuell etterjustering av riggtrim og smøring av strekkfisker
 • Skriftlig rapport i serviceheftet

5-års service

Utføres hvert femte år etter at båten er levert.

 • Masten tas ned. Stående og løpende rigg demonteres
 • Inspeksjon av profiler, vant og terminaler, dvs stående og løpende rigg.
 • Demontering av salingshorn og sjekk av innfesting og braketter
 • Kontroll av mastefot/mastefisk
 • Kontroll og smøring av alle blokker, vinsjer, strekkfisker og tilhørende dekksutrustning
  Montering av riggen tilbake på plass, samt setting av riktig grunntrim
 • Skriftlig rapport i serviceheftet
1448367527429.MaxSize.w-1200.h-1200.lm-1448367531389.Save
1448367838104.MaxSize.w-1200.h-1200.lm-1448367841206.Save

12-års service

Utføres etter 12 år.

 • Riggen tas ned og alle vanter og stag skiftes. Hele den stående riggen skiftes ut
 • Strekkfisker kontrolleres og skiftes om nødvendig
 • Mast og innfestinger sjekkes for korrosjon og materialtretthet
 • Nedmontering av salingshorn som sjekkes for korrosjon og materialtretthet
 • Sjekk av braketter, mastefot/-fisk og mastetopp
 • Kontroll og smøring av alle blokker, vinsjer, strekkfisker og tilhørende dekksutrustning
 • Montering av riggen tilbake på plass, samt setting av riktig grunntrim
 • Skriftlig rapport i serviceheftet