Riggsjekk

Vedlikehold og ettersyn av riggen har ikke bare betydning for båtens verdi og egen seilglede. Det er også avgjørende for sikkerheten om bord at riggen er i orden. Vår riggsjekk gir deg også råd som vil gi økt seilglede, enten du er tur eller regattaseiler.

Vi har dessverre erfart at mange rigghavarier skyldes mangelfullt eller uprofesjonelt vedlikehold. Komponenter slites ut eller går i stykker, og trenger reparasjon eller utskiftning. Mange ganger er kostnaden marginal i forhold til konsekvensene ved å la være. Southern Cross Spars kan tilby en komplett riggsjekk med skriftlig rapport til din båt. Da får du en god oversikt over tilstanden på din mast, løpende rigg, stående rigg og tilhørende dekksutstyr. Rapporten benyttes til å sette opp et vedlikeholdsprogram som gir grunnlag for trygge seilaser fremover.


Grunner til å ta en riggsjekk

 Økt sikkerhet om bord.
 Mer seilglede.
 Bedre kjennskap til egen båt.
 Kostnadsoversikt, med vedlikeholdsprogram.
 Dokumentert jevnlig riggsjekk gir båten høyere annenhåndsverdi.
 Ingen overraskelser ved kjøp eller salg av båt.
 Gir deg oversikt over kostnader ved kjøp av båt.
 Ofte billigere å reparere små skader, før de eventuelt vokser eller får følgeskader.

Priser:

 Under 32 fot: 3000,-
 Fra 33 fot – 40 fot: 3500,-
 Fra 41 fot – 50 fot: 4000,-
 Over 50 fot, på forespørsel

Prisene på riggsjekk forutsetter levering til vår arbeidsbrygge.

Masthead

Masthead utfører riggsjekk over hele landet, fra Kristiansand i sør og til Bodø i nord.

Dersom du ikke er i nærheten, kan du kontakte din lokale Masthead -rigger.

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping
0