Logo Southern Cross Spars

Riggsjekk

Vi tilbyr proffesjonell riggsjekk av alle seilbåter.

Hvorfor ta en riggsjekk?

Dette mener vi er de viktigste grunnene til å ta en riggsjekk:

Sikkerhet: En inspeksjon av riggen kan avdekke eventuelle sikkerhetsrisikoer, som for eksempel slitt eller ødelagt wire, slitte tau og feil riggtrim. Riggsjekk kan bidra til å redusere risikoen for ulykker eller skader på mannskapet og båten.

Økt seilglede: Ved en riggsjekk ser vi også på mulighet for forbedring av seilegenskaper eller seilhåndteringen. Med vår erfaring kan vi gi råd om kostnadseffektive forbedringer, som gir økt seilglede.

Forebyggende vedlikehold: Sørg for å seile hele seilsesongen, ikke vent på serivece eller deler. Ved å gjennomføre en regelmessig riggsjekk kan man avdekke potensielle problemer tidlig, og iverksette tiltak for å hindre at de utvikler seg til større problemer som kan føre til kostbare reparasjoner. 


Krav fra forsikringsselskap: Enkelte forsikringsselskap krever i dag riggsjekk i som en del av vilkårene i forsikringen. Vi har også sett tilfeller av bedre oppgjør i forsikringssaker der det er gjort vedlikehold av riggen.

Generelt sett er en regelmessig riggsjekk på en seilbåt en viktig del av et godt vedlikeholdsprogram, og kan bidra til å sikre trygg og effektiv seiling, samt forlenge levetiden til båten.

Riggsjekk

Fast pris på riggsjekk

Opp til 32 fot: 3.499,-
Fra 33 fot – 40 fot: 3.999,-
Fra 41 fot – 50 fot: 4.499,-
Over 50 fot, på forespørsel

Prisene på riggsjekk forutsetter levering til vår arbeidsbrygge.

Dette kontrolleres på en riggsjekk

Dette er en kort forklaring av noe av det som sjekkes under riggsjekk. Siden båter er forskjellige, tilpasses hver riggsjekk til den enkelte båt.

Rullesystem:

Dette er en av de viktigste punktene, siden forstaget er en viktig del av det som holder masten oppe. Vi funksjonstester rullesystemet, ser på profiler, kjenner på toppsvivel. Siden forstaget ikke er synlig, tar vi en helhetlig vurdering basert på alderog tilstanden i endene. 

Løpende rigg:

Med løpende rigg menes fall, skjøter, uthal, rev, kontrolliner, lazyjack eller andre halinger. Eller de tauene som gjør båten din til en seilbåt. Tauene sjekkes for slitasje og at de løper som de skal. I tillegg ser vi på sjaklene som hører til.

Bom:

Vi ser om bomprofilet er helt og rett. Mange bommer har svak bøy eller vridning uten at det har direkte påvirkning på styrken, men det kan være fint å følge med på at det ikke utvikler seg til å bli verre.  Gooseneck som er der bommen festes i masten er et vanlig slitasjepunkt. Rodkick kontrolleres om den løfter slik den bør.

Spinnakerbom:

Spinnakerbom og feste eller skinne mot masten inspiseres og funksjonstestes.

Stående rigg:

Med stående rigg menes de wire eller rod som holder riggen oppe. Stående rigg bør skiftes regelmessig avhengig av bruk og dimensjonering. Ved en riggsjekk inspiserer vi alle endeterminaler, ser på strekkfisker og splinter. Vi kjenner også på wire eller rod om det er mulig å kjenne ujevnheter som for eksempel kan komme fra overbelastning.

Riggtrim:

 En godt trimmet rigg gir økt levetid til mast og stående rigg. Det kan også gi økt seilglede i form av fart istedenfor krengning. En feil trimmet rigg kan i verste fall være en sikkerhetsrisiko. Vi vurederer riggtrim ved å måle spenningen på wire, sjekke om den står rett, pre – bend og mastelogging.

Dekksutstyr:

Vi vurderer tilstanden på blandt annet løygang, genoaskinner, blokker, avlastere og vinsjene om bord. Det meste av dekksutstyr bør skylles jevnlig i ferskvann, men også smøres med riktig smøremidler.

Mast:

Masteprofilet sjekkes for sprekker, skjevheter og bulker. Vi sjekker om salinger står slik de er ment og et de er hele. Vantenes fester mot masten kontrolleres visuelt for sprekker og korrosjon. Trinser bør rotere godt og være uten sprekkdannelser. Det er viktig at en mast står riktig plassert i mastefoten og gjennom dekk der masten står på kjølen

 

Vil du være med på riggsjekk

Mange har et ønske om å være tilstede ved sjekk av rigg på egen båt. Dette er mer tidkrevende og krever en annen planlegging enn standard riggsjekk. 

Dersom du ønsker å være tilstede under sjekk av egen rigg må dette derfor forhåndsbookes.

Pristillegg for å være tilstede under riggsjekk er 1.500,-

Før riggeren klatrer i masten skal du holde deg under dekk med luker lukket eller utenfor en sikkerhetssone på 20 meter fra masten og kranen og ikke komme tilbake før riggeren er tilbake på bakken.

Masthead utfører riggsjekk over hele landet, fra Kristiansand i sør og til Bodø i nord.

Dersom du ikke er i nærheten, kan du kontakte din lokale Masthead -rigger.

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping
0