Utfør riggsjekk selv

Utfør riggsjekk selv

Gjør din egen riggsjekk

Vi har utarbeidet en oversikt som kan hjelpe deg å selv gjøre en riggsjekk på din egen båt. En slik riggsjekk bør du selv utføre minst en gang i året.

Du bør også utføre en egen riggsjekk når båten har vært utsatt for unormal belastning, som hardt vær, grunnstøting, kollisjon, broach eller liknende.

Et annet tips er gå sammen med naboen for å få hen til å sjekke din båt, og du sjekker naboens.

Husk at profesjonelle rigger er trent til å se feil og mangler på forskjellige rigger. Vi anbefaler derfor å alltid bruke profesjonell rigger for å utføre riggsjekk.

1429104027392.MaxSize.w-172.h-231.Save

1.Mastefot, mastetopp og elektriske koblinger

Sjekk av:

 • slitte og ødelagte trinser/skiver.
 • elektriske koblinger.
 • sprekker i masteprofilet og korrosjon.
 • spinnakerblokk innfestning i topp av mast eller over forstag.
 • riggbolter og sikringen av disse.
 • split pinner / saksepinner.
 • Drenering. Sjekk drenering i bunn av masten, kan det samle seg vann som kan forårsake frostsprengning i masten?
 • Sitter masten fast der den går gjennom dekk? Masten skal sitte helt fast der den går gjennom dekk, enten ved bruk av egnede klosser eller Spartite.
 • Sjekk også profil for bulker der masten går gjennom dekk
 • Sjekk om masten er rett sett ovenfra
 • Sjekk at masteprofilet hviler på hele mastefoten og ikke "står på helen"

2. Forstag / Rullesystem øvre del

Sjekk av:

 • Forstagsfeste i masten.
 • Fallavviser sitter og virker
 • Om det har vært eller er mulighet for "halyard wrap" på forstag.
 • Om forstag wire er ødelagt eller skadet
 • Om top svivel fungerer som den skal og ikke er skadet.
 • Av "top cap" og om lager er på plass.
 • Sjekk om profilene er rette sett ovenfra
 • Sjekk genoafall og trinse for genoafall

3. Spredere/salingshorn

Sjekk av:

 • Slark i salingshorn, salingshornet skal sitte tight
 • Er selve salingshornet rett
 • Salingshornvinkel, salingshornene skal smile, normal vinkel er 5-6 grader
 • At ytre og indre wire tilkoblinger sitter og ikke er skadet.
 • Salingshornbraketten sitter som den skal i masten, at det ikke er stor slitasje eller sprekker ved innfestningen til salingshornet

4. Wire termineringer til mast / vant-innfestning

Sjekk av:

 • Wire fester eksterne og interne
 • Wire innfestninger til spredere indre og ytre
 • Skader på profilet/masten rundt innfestninger
 • For korrosjon, sprekker og skader i terminaler
 • Løse og usikrede fester/innfestninger
 • At wire ikke kommer vinklet ut fra innfestningen, og at wire har bevegelsesmulighet.
 • Er det T-terminaler er det viktig å kotrollere at det er riktig T-terminal som er montert. Kontroller hvordan terminalen hviler i bakplaten

5. Gooseneck & kickfeste

Sjekk av:

 • korrosjon og hold i feste.
 • braketter, skiver, fester.
 • skader på toggel,bolter og muttere.
 • At profilet er rett rundt innfestning til Gooseneck og kickfeste.

6.Wire og wiretermineringer

Sjekk av:

 • bøyninger, vridninger, skader ved endetermineringer.
 • deformerte og skadde terminaler.
 • spreker og skader på rod ender.
 • Strekkfisker, at strekkfiskene er hele. Dersom en strekkfisk går tregt kan gjengene være ødelagt
 • At strekkfisker er korrekt sikret med mutter, split pin eller smart pin / velcro pin

7.Dekksutstyr

Sjekk av:

 • trinser og skiver i blokker og bryteblokker.
 • funksjonstest av avlastere.
 • funksjonstest av wincher.
 • funksjonstest av skinner og vogner løyganger.
 • test av akterstags løsning og terminering.
 • inspeksjon av bomfester og løsninger.

8.Rullesystem

Sjekk av:

 • skader på wire eller rod.
 • skader på trommel og lager, tilstand på profiler, koblinger og lager.
 • terminering i dekk.
 • rulleline og vinkling av denne.