Logo Southern Cross Spars

PERSONVERNERKLÆRING OG BRUKSVILKÅR


Behandling av personopplysninger og informasjonskapsler for våre nettsteder gjelder følgende:

Personopplysninger du avgir til oss brukes for at vi skal kunne yte deg bedre service og tjenester, og brukes bare i tråd med det aktuelle formålet og på en sikker måte. Dine personopplysninger vil ikke bli solgt eller gitt videre til tredjepart.

Ved oppkobling til våre nettsteder, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) innhente ikke-personlige data (for eksempel type nettleser, og operativsystem som er brukt, antall besøk, gjennomsnittlig tid du er inne på nettstedet og hvilke sider du har sett på og domenenavn).


«Cookies» – informasjonskapsler som lagres automatisk på din datamaskin:

Cookies brukes på de fleste nettsteder for å ta vare på informasjon på tvers av sidevisninger. En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din enhet. Du har mulighet til å velge bort bruk av cookies, men det er stor risiko for at nettsiden ikke fungerer optimalt dersom bruk av cookies ikke aksepteres. I de fleste nettlesere kan du endre innstillingene slik at nettleseren ikke muliggjør bruk av cookies. De fleste nettlesere lar deg også slette cookies som allerede er lagret på din enhet. Hvordan du aktiverer, deaktiverer og sletter cookies varierer fra nettleser til nettleser, og du finner informasjon om dette på leverandørens nettsted eller under «Hjelp» i nettleseren.


Vår bruk av cookies:

Vi benytter Google Analytics for rapportering og bruk av våre nettsteder. Hensikten med å samle denne informasjonen er å få bedre forståelse av markedet, og gi mulighet til å tilpasse vår kommunikasjon for å skape brukervennlige opplevelser. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her, og du kan kan reservere deg mot bruk av cookies fra Google Analytics her.

Vi bruker disse tredjepartsselskaper når vi annonserer på nett. Disse selskapene bruker informasjonskapsler og sporingspiksler til å samle inn informasjon om aktivitetene dine på denne og andre nettsider for å tilby deg målrettet reklame basert på interessene dine.

– Google Ads
– Facebook
– LinkedIn

Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon med formål om å gi deg målrettede annonser, kan du avregistrere deg via dette nettstedet: http://www.youronlinechoices.eu/. Husk at dette ikke skjermer deg for enhver form for reklame. Du vil fortsatt eksponeres for generisk reklame.

Personopplysninger som behandles

Southern Cross Spars samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer. Eksempler på informasjon som innhentes:

– Navn/Etternavn
– Telefonnummer og e-postadresse
– Informasjon om din bruk av nettsiden i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, hvilke videoer som blir sett, nettleserinnstillinger, IP-adresse, tidspunkt, sted og enhet.


Hvordan informasjon innhentes?

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider.

Eksempel på skjema:

– Kontaktskjema med diverse spørsmål
– Når man laster ned dokumenter som e-bøker/pdf fra våre nettsider

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
– For å kunne sende relevant informasjon
– For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester


Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon blir innhentet gjennom skjemaer på nettsiden. Dette blir lagret vårt CRM-system, og vil slettes ved oppfordring.


Immaterialrett:

Vi har alle immaterielle rettigheter til alt innhold på våre nettsteder, og gjengivelse av innholdet på disse er kun tillatt med skriftlig samtykke fra oss.


Kontaktinformasjon:

Southern Cross Spars
Sandviksveien 120 B,
1363 Høvik
Mail: info@southerncross.no
Tlf: 959 77 482

Kjøpsbetingelser


Dette kjøpet er regulert av de mest sentrale nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Vilkårene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. De etterfølgende vilkårene er gyldige for forbrukere. For bedrifter og offentlige virksomheter gjelder ordinære vilkår etter kjøpsloven og avtaleloven. For bedrifter med konto på vår nettbutikk og der brukeren er innlogget, vises priser eksklusiv MVA. Prisene vises også eksklusiv MVA på enheter der brukerkontoen har vært innlogget, så lenge nettbutikken kjenner igjen enhetens nettleser (ved hjelp av cookie).


1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.


Vår service gjennomføres i henhold til planen som er nevnt nedenfor. Alt arbeid etterfølges av skriftlige rapporter som burde bidra til økt annenhåndsverdi når de legges frem i forbindelse med et eventuelt salg


Innledning

2. Partene

Selger: Southern Cross Spars AS Kontaktadresse: Sandviksveien 120, 1363 Høvik Telefon: 95977482


3. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.


Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.


4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.


6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.


Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Tilbyr selgeren fakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, kan selgeren kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.


7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken eller ved annen korrespondanse mellom partene. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.


Frakt

Vi bruker Bring til å levere våre varer. Normal leveringstid er 3-7 dager. Ved lenger leveringstid vil kjøper få beskjed.


8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.


9. Angrerett ved kjøp på nett, telefon, epost, messe eller utenfor selgers faste lokaler Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser.


Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.


Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.


Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.


10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon.


11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.


12. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.


Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping
0