Riggtrim enkelt forklart.

Riggtrim.

Riggtrim er et stort tema og det er mange faktorer som spiller inn for hvordan hver enkelt rigg skal trimmes. Det varierer med type båt, type seil, type mast, hvordan det skal seiles og så videre. Noen ting går allikevel igjen på det aller fleste båttyper.

Logging / rake.

Med logging menes hvor langt tilbake masteoppen er, sett fra mastetoppen. Logging kan justeres med forstagslengden. Loggingen i masten påvirker rortrykket når man seiler og kan gi samme effekt som en windsurfer har ved å flytte masten frem og tilbake. For produksjonsbåter er det standard forstagslengder, disse er vanligvis riktige for båten.

Hvis man opplever forstaget som slakt bør man heller se på hva som drar masten bakover, istedenfor å endre lengden på forstaget.

Rekkefølgen:

Sett litt tension i overvant. Man kan anta at overvant er like lange, man kan derfor måle med skyvelær mellom gjengene i strekkfisken. Etter å ha satt overvantene likt, med litt tension kan man begynne å sette undervant. Masten må nå siktes, skjevheter skal rettes opp med undervantene. Når masten er rett kan man begynne å stramme til overvantene, skru likt på begge sider kontrollmål gjerne. Hvor stramme overvantene skal være varierer fra båt til båt, men kort sagt skal de være ganske stramme.

Når overvantene er satt skal undervantene strammes. Undervantene påvirker pre-bend, og skal strammes til du oppnår ønsket pre-bend. Alle rigger skal ha pre bend (bakover), en rigg skal ikke bøye forover (invertere).

Mellomvant / D2: Mellomvant eller Diagonaler er det siste som skal strammes. Stram til du har ønsket pre-bend sjekk at masten står rett.

Mastefotens plassering: Ved å flytte mastefotens plassering endrer man pre-bend i nedre del av masten. Mastefoten endrer ikke loggingen.


Akterstag:
Akterstaget bør justeres når man seiler. Akterstaget skal som regel være slakt når riggen trimmes.


Trim på vannet:

En riggtrim ved brygga er et utgangspunkt for videre trim av rigg ved seiling. Når man krysser for fulle seil siktes masten opp langs mastesporet. Ved normal vind skal masten da være rett, i mye vind bør masten falle litt mot le i toppen.
Når akterstaget strammes vil masten bøye seg bakover samtidig som forstaget strammes. Det bør være en god balanse mellom hvor mye masten bøyer seg og hvor mye forstaget retter seg. Dersom masten bøyer seg for mye bør diagonaler strammes. Hvis masten bøyer seg for lite kan diagonalene slakkes.

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping
0