Halyard wrap

Rullesystem til besvær.

Mange opplever i problemer med forstagsrullen, en vanlig årsak er at fallet tvinner seg rundt forstag. Halyard wrap er et mye brukt ord om diagnosen, og et google søk gir mange skrekkeksempler.

Når forseilet rulles ut og inn skal toppsvivelen gjøre at fallet ikke blir med rundt. Dersom fallet blir med rundt vil fallet låse rullesystemet og hindre ut eller innrulling. Ved bruk av makt på et låst rullesystem, vil man fort kunne ødelegge deler av rullesystemet og forstagswire. I verste fall vil forstaget ryke, som igjen kan føre til mastehavari.

For å unngå halyard wrap bør det være en vinkel mellom fall og forstag. Anbefalt vinkel er fra 5 – 25 grader avhengig av produsent. Vinkelen bør være stor nok til at fallet ikke tvinner seg, men liten nok til at fallet kan være stramt uten skjev belastning på svivelen.


Facnor anbefaler mellom 15 og 25 grader mellom fall og forstag. For liten vinkel kan føre til at fallet blir med rundt, for stor vinkel fører til feilbelastning av svivel og forstag.

Det er flere måter å endre vinkel mellom fall og forstag.

  • Fallføring: Dersom fallet kommer ut nærme forstaget er det ofte nødvendig med av fallføring montert under fallboksen. Fallføring bør velges ut ifra masteprodusent, da disse gjerne er tilpasset masten og ikke rullesystemet.
  • Stropp: Jo kortere seilet er, jo mindre vil vinkelen mellom fall og forstag bli. Hvis man setter en stropp i seilet og dermed hever toppsvivelen vil vinkelen bli større. Dette forutsetter at fallet kommer ut litt under forstaget og at det er plass til å sette på en stropp uten å dra toppsvivelen over det øverste profilet.
  • Profurl deflector wheel: Er to halve ringer i forskjellig størrelse som fysisk hindre fallet i å bli med rundt. Deflector wheel skrues fast på forstagswiren, det er viktig at denne sitter godt fast og er riktig montert. Løsningen er å anse som en nødløsning som kun bør brukes der det ikke er mulig å montere fallføring.
Velg en fallføring som passer masten din. Her er fallføring fra Selden og Sparcraft.

Har du fått Halyard wrap bør du / bør du ikke:

  • Et tips som gjerne går igjen på brygga eller i sosiale medier er å slakke fallet, det bør du ikke gjøre. Fallet bør være normalt stramt. For stramt fall kan overbelaste svivelen, men et for slakt fall har lett for å bli med rundt forstaget.
  • Bruk makt på rullesystemet. Dersom rullesystemet låser seg vil ikke problemet under noen omstendighet kunne løses med makt. Vinsj på rullesystem bør derfor brukes med aktsomhet.
  • Hva om du får problemer med rullesystemet til havs: Hvis du sliter med å rulle inn seilet bør seilet tas ned. I tilfeller der det ikke er mulig å få ned seilet kan man koble fra skjøtene og rulle seilet rundt forstaget med skjøtehjørnet.
Her har fallet tvinnet seg rundt forstaget. Bruk av makt for å rulle ut og inn her vil skade forstaget.

Har du hatt halyard wrap eller mistenker halyard wrap bør du få sjekket forstagswiren. Er det tegn til skade på forstag skal det byttes. Dersom du har brukt makt på rullesystemet bør du anta at forstagswire er skadet til det motsatte er bekreftet.

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping
0