Tips for langturseilere

Tips for langturseilere

Slitasje pumping

Når man seiler på langtur utsettes riggen for stor slitasje. Det er i hovedsak bølger som gir bevegelse i riggen som står for den store slitasjen, og det har ikke nødvendigvis noen sammenheng med vindstyrke.

Kutterstag / indre forstag

Å montere (og bruke) et indre forstag er det mest forebyggende man kan gjøre for å bevare riggens levetid. Ved å støtte opp riggen lavere enn forstaget reduserer man i stor grad risiko for pumping, og er dermed med på å øke levetiden til wire og masteprofilet. Indre forstag bør monteres med lensetakler eller checkstag for støtte akterover.

1516108068028.MaxSize.w-277.h-277.Save

Stående rigg

Skal man på langtur bør den stående riggen være relativt ny, og den bør ikke ha vært på langtur tidligere.
De vantene med størst belastning er undervantene. Disse må sjekkes ofte og må kanskje skiftes underveis.
Vi mener dette er rekkefølgen på hvilke vant som slites først.
1. Undervant
2. Mellomvant / diagonaler
3. Babystag
4. Forstag - Grunnet mekanisk slitasje
5. Akterstag

Riggtrim

Etter å ha seilt et stykke bør riggen trimmes på nytt. Båten gir etter hvert etter og riggen kan bli slakkere. Seiler man for eksempel til Karibien er det lurt å trimme riggen for eksempel på Gran Canaria. Dette vil variere ut ifra båttype, det kan hende det er lurt å gjøre tidligere.

Det er mange teorier om riggtrim, noen riggere setter rigger stramt og andre slakt. Begge deler kan være skadelig, det gjelder å finne en balanse som er riktig for din rigg og båt.

Rust på wire og andre syrefast deler.

I sydligere strøk er det vanlig med mer forurensing i luften. Dette gir hyppigere forekomst av rust i form av overflaterust. Dette ser ikke særlig pent ut, men er ubetydelig for styrke. Overflaterust kan som regel poleres bort, selv om det ikke er nødvendig. Ved for hard behandling av syrefast, kan det miste noen av egenskapene sine som gjør at det vil ruste mer etter behandling.